027/321-788 vodovodpk@mts.rs

nabavke na koje se zakon ne primenjuje 2021

 

1.Набавка нејодиране соли 

Позив за достављање понуда3-позив набавка нејодирана со

Одлука о додели уговораodluka o dodeli ug.

2.Набавка канцеларијског материјала

Позив за достављање понуда3-позив kancelarijski materijal

Одлука о додели уговораKM

3.Набавка средстава за заштиту биља

Позив за достављање понудапозив средства ЗЗБ

Одлука о додели уговораOdluka dodela ug.P2-Obustava P1

4. Набавка средстава за заштиту биља – поновљен поступак Партија 1  

Позив за достављање понудапозив partija 1

Одлука о додели уговораodluka dodeli ug P1

5. Набавка средстава за одржавање хигијене

Позив за достављање понуда3-позив hemija

Одлука о додели уговораodluka hemija

6.Набавка хлора

Позив за достављање понуда3-позив hlor

Одлука о додели уговораodluka hlor

7.Набавка тонера

Позив за достављање понуда3-позив toneri

Одлука о додели уговораodluka toneri

8. Набавка металне галантерије

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

9.Набавка металне галантерије – поновљени поступак

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

10. Набавка уља и мазива

Позив за достављање понудапозив набавка уља и мазива

Одлука о додели уговораodluka o dodeli ugovora ulja i maziva

11.Набавка услуге сервисирања хлороген уређаја

  1. Позив за достављање понудапозив-набавка-хлороген
  2. Одлука о додели уговораodluka o dodeli ugovora hlorogen

12.Набавка резервних делова за одржавање механизације за зеленило

  1. Позив за достављање понуда  2-позив набавка- рез.дел.механизац.
  2. Одлука о додели уговора odluka o dodeli ug.mehanizacija zelenilo

13. Набавка материјала за вертикалну сигнализацију

  1. Позив за достављање понуда  2-позив набавка- вертикална сигнализација
  2. Одлука о обустави поступка odluka o obustavi

14.Набавка  услуге комуникације са коришћењем уређаја

1.Позив за достављање понуда позив набавка usluge komunikacije