027/321-788 vodovodpk@mts.rs

javno komunalno preduzeće hammeum

 

Cilj osnivanja jednog ovako velikog preduzeća je objedinjavanje komunalnih delatnosti, racionalizacija troškova obavljanja komunalnih delatnosti, kao delatnosti od opšteg interesa, uz povećanje kvaliteta pruženih usluga.

Uslužni kontakt centar

BESPLATNA LINIJA

Pozivanjem call centra JKP ” Hammeum ” građani mogu da prijave kvarove
odnosno reklamacije koje se tiču vodovoda , kanalizacije , javne higijene , pasa lutalica
i drugih delatnosti iz delokruga rada JKP ” Hammeum “.

RADNO VREME CALL CENTRA JE OD 07 do 15 h.