027/321-788 vodovodpk@mts.rs

Обавештавамо  потрошаче који се водом снабдевају из водосистема Бресница и Бумбурек да је због квара на пумпи у пумпној станици Бумбурек смањена испорука воде.

Из тог разлога повремено ће долазити до несташице воде у вишим деловима Новог насеља, Ђуревачког насеља и Новоселске улице.