027/321-788 vodovodpk@mts.rs

План набавки за 2022.годину на које се закон не примењује

1.План набавки ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље за 2022. год. на које се закон не примењује

 

2. Прва измена и допуна Плана набавки ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље за 2022. год. на које се закон не примењује

 

3.Друга измена и допуна Плана набавки ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље за 2022. год. на које се закон не примењује

Izmena 3 PNBZJN

4. Четврта измена и допуна Плана набавки ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље за 2022. год. на које се закон не примењује

Izmena 4 PNBZJN

5. Пета измена и допуна Плана набавки ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље за 2022. год. на које се закон не примењује

PNBZJN -izmena 5

6.Шеста измена и допуна Плана набавки ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље за 2022. год. на које се закон не примењује

6. измена Plana набавки без ЗЈН за 2022