027/321-788 vodovodpk@mts.rs

Набавке на које се закон не примењује 2022.год.

 1. Набавка канцеларијског материјала 

1.Позив за достављање понуда3-позив набавка канцеларијски материјал

2. Одлука о додели уговораodluka o dodeli ug.kancelarijski materijal

2.Набавка гвожђа

1.Позив за достављање понуда3-позив набавка gvožđe

2. Одлука о додели уговораOdluka o dodeli ug.gvožđe

3. Набавка материјала за хоризонталну сигнализацију

1.Позив за достављање понуда2-позив набавка- хоризонтална сигнализација

2. Одлука о додели уговораodluka horizontalna signalizacija

4. Набавка готовог бетона

 1. Позив за достављање понуда -odluka beton

  5. Набавка материјала за вертикалну сигнализацију

  1.Позив за достављање понуда2-позив набавка- вертикална сигнализација---

  2.Одлука о додели уговораOdluka vertikalna signalizacija

  6. Набавка нејодирана со

  1.Позив за достављање понуда3-позив набавка нејодирана со 04.2022.

  2.Одлука о додели уговораOdluka o dodeli ug.nejodirana so 2022

  7. Набавка уља и мазива

  1.Позив за достављање понудапозив набавка уља и мазива