027/321-788 vodovodpk@mts.rs

Лице за заштиту података о личности

Крстић Светлана, дипл.правник, руководилац општег и правног сектора; тел:027/321-263; е – mail: hammeumpk@gmail.com